BDW Special Edition

The Bulgarian Digital Week ще бъде придружена от две специални издания:

DiTech Special Edition

DiTech Special Edition – луксозно издание в което ще бъде публикувана информация за конференциите, интервюта с специалисти, новини, анализи, факти и прогнози  в областта  на дигиталните технологии.

Изданието е с тираж 3000 бр. и ще се разпространява безплатно сред фирмите изложители в есенния технически панаир гр. Пловдив,  браншовите организации, търговските камари, чуждестранните представителства и партньорите на Bulgarian Digital Week.

Bdw-mockup-magazine-1
Bdw-mockup-Broschure

My Job

My Job – брошура в която ще се публикува информация за свободни работни позиции, представяне на фирми и интересни професии.

Брошурата е с тираж 15 000 бр. и ще се разпространява безплатно в специални стелажи по време на есенния технически панаир в Пловдив.

Не пропускайте възможността да достигнете до потенциалните клиенти чрез реклама в ,,DiTech Special Edition” и ,,My Job”