Възможности за реклама в My Job

Рекламни позиции Цена
Реклама на корицата
Четвърта външна корица
500 лв.
Втора вътрешна корица
400 лв.
Трета вътрешна корица
400 лв.
Реклама на вътрешна страница
Две цели страници А4
500 лв.
Една цяла страници А4
300 лв.
Половин страница А4
200 лв.
Рекламна статия (на две страници)
300 лв.

Обявените цени не включват  ДДС

Искам да заявя реклама