Възможности за реклама в DiTech Special Edition 2020

Реклама на вътрешна страница

Една цяла страници А4

Реклама на вътрешна страница

Половин страница А4

Реклама на вътрешна страница

Фирмено лого в горния  ъгъл

Рекламни позиции Цена
Реклама на корицата
Четвърта външна корица
1800 лв.
Втора вътрешна корица
1200 лв.
Трета вътрешна корица
1200 лв.
Реклама на вътрешна страница
Две цели страници А4
1200 лв.
Една цяла страници А4
800 лв.
Половин страница А4
600 лв.
Рекламна статия/две цели страници/
800 лв.
Рекламно лого на вътрешна страница
50 лв./лого

Обявените цени не включват  ДДС

Искам да заявя реклама