Рекламни възможности в Digital Technology

Special Edition 2022

Възможности за реклама в DiTech Special Edition 2022

Реклама на вътрешна реклама

Една цял страница А4

Реклама на вътрешна реклама

Половин страница А4

Реклама на вътрешна реклама

Фирмено лого в горния ъгъл

Рекламни позиции Цена
Реклама на корицата

Резервирано

Четвърта външна корица
1500 лв.
Втора вътрешна корица
1000 лв.
Трета вътрешна корица

Резервирано

Реклама на вътрешна страница
Две цели страници А4
900 лв.
Една цяла страници А4
700 лв.
Половин страница А4
450 лв.
Рекламна статия/две цели страници/
900 лв.
Рекламно лого на вътрешна страница
40 лв./лого
Професионално написване на статия/интервю от журналист
80 лв.

Обявените цени не включват ДДС!

Искам да заявя реклама