Рекламни възможности в DiTech Special Edition 2021

Възможности за реклама в DiTech Special Edition 2021

Реклама на вътрешна реклама

Една цял страница А4

Реклама на вътрешна реклама

Половин страница А4

Реклама на вътрешна реклама

Фирмено лого в горния ъгъл

Рекламни позиции Цена
Реклама на корицата
Свържете се с нас
Четвърта външна корица
250 лв.
Втора вътрешна корица
400 лв.
Трета вътрешна корица
250 лв.
Реклама на вътрешна страница
Две цели страници А4
400 лв.
Една цяла страници А4
300 лв.
Половин страница А4
200 лв.
Рекламна статия/две цели страници/
300 лв.
Рекламно лого на вътрешна страница
20 лв./лого

Обявените цени не включват ДДС!

Искам да заявя реклама