Рекламни възможности в DiTech Special Edition 2021

Възможности за реклама в DiTech Special Edition 2020

Реклама на вътрешна реклама

Една цял страница А4

Реклама на вътрешна реклама

Половин страница А4

Реклама на вътрешна реклама

Фирмено лого в горния ъгъл

Рекламни позиции Цена
Реклама на корицата
Четвърта външна корица
200 лв.
Втора вътрешна корица
300 лв.
Трета вътрешна корица
200 лв.
Реклама на вътрешна страница
Две цели страници А4
300 лв.
Една цяла страници А4
200 лв.
Половин страница А4
150 лв.
Рекламна статия/две цели страници/
200 лв.
Рекламно лого на вътрешна страница
10 лв./лого

Обявените цени не включват ДДС!

Искам да заявя реклама