Menu
Тема: Комуникация и управление на представянето. Използване на Lean методологията за управление на човешките ресурси

Тодор Терзиев