Menu
Тема: Digital Transformation - Hype or Must? Предизвикателствата и опасностите пред бизнеса по пътя на дигитализацията. Как да измерим колко сме дигитални?

Димитър Димитров