Menu
bdw-slider-start-up-project-financing2

ЗАЛА 2 / Палата 10


Информационен ден за финансиране на проекти в IT сектора. Европейски и други финансови програми. Краудфъндинг и Краудсорсинг. Бизнес ангели.

Дигиталните технологии променят начина, по който организираме икономическата дейност, като ни пренасят от дейности, провеждани в рамките на традиционни институции, към по-нови, гъвкави пазари на равнопоставени партньори, споделяне на общности и други хибриди на фирмения пазар. Подбрали сме най-успешните лидери в тази сфера, които ще дадат информация относно финансиране на проекти в IT сектора. Ще имате възможност да получите повече сведения относно европейски и други финансови програми. Ще говорим за краудфъндинг и краудсорсинг.

Организатори на форума са: Съвета по иновации при БТПП, Интернет Медиа Груп и Търговско-промишлена камара, Пловдив.

Лектори

Стоян Цветанов

Главен експерт „Европейски проекти и финансови институции

ТЕМА

ОББ - финансови инструменти в подкрепа на иновациите и МСП

доц. Ренета Димитрова

Ръководител на департамент „Икономика“

ТЕМА

Представяне на програмата на новата специализация по финансов мениджмънт за старт ъпи в Нов български университет

Ники Канарян

ТЕМА

Представяне на програмата на новата специализация по финансов мениджмънт за старт ъпи в Нов български университет“

Милен Иванов

Co-founder and CEO of CEO Angels Club

ТЕМА

Ангелско Инвестиране

Христо Стоянов

Представител на Европейския инвестиционен фонд

ТЕМА

Ангелина Тодорова

Началник на Звено „Координация“ при Фонда на фондовете

ТЕМА

Нови финансови инструменти за предприемачество и иновации от Фонда на фондовете

Силвия Павлова

Co-Founder PrEXCELerator Bulgaria

ТЕМА

Кой начин за валидиране и финансиране е подходящ за моя стартап: инкубатор, преакселератор, акселератор, crowdfunding, ангел инвеститор, рисков инвеститор ?

д-р Бойко Таков

Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

ТЕМА

Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)

Добрина Проданова

Председател. Търговско-Промишлена Камара –Пловдив

ТЕМА

Приветствие към участниците във форума

Камен Стратиев

Експерт «Логистика и информация» към ОИЦ – Пловдив

ТЕМА

доц. Йосиф Аврамов

Член на УС на БТПП и съпредседател на Съвета по иновации при БТПП

ТЕМА

Значението на финансовите инструменти във финансовия мениджмънт на старт ъпите и ролята на Съвета по иновации при БТПП за развитието им

Няма значение колко бавно се движиш, стига да не спираш. - Конфуций

Програма
Зала 2 / Палата 10

12.30-13.00 - Регистрация

13.00-13.05 - Откриване на Кръглата маса – Доц.Йосиф Аврамов

13.05-13.10 - Приветствие към участниците във форума - Добрина Проданова, председател на УС на Търговско-промишлена камара, Пловдив

13,10-13,15 - Приветствие към участниците във форума – Пламен Панчев, Председател на УС на Пловдивската индустриална зона

13.15-13.30 - д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Презентациа на тема: ,,Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“

13.30-13.50 -Стоян Цветанов, Главен експерт „Европейски проекти и финансови институции, Десислава Ненчева Мениджър Бизнес център Пловдив. Презентациа на тема:,,ОББ - финансови инструменти в подкрепа на иновациите и МСП“

13.50-14.10 - Христо Стоянов, представител на Европейския инвестиционен фонд. ,,Фондове за рисков капитал в България"

14.10-14.30 - Доц. Ренета Димитрова, ръководител на департамент „Икономика“; гл.асист. д-р Ралица Димитрова, програмен директор на магистърска програма „Финанси“ и гл.асист. д-р Никос Караян в департамент „ИКОНОМИКА“ при Нов български университет. „Представяне на програмата на новата специализация по финансов мениджмънт за старт ъпи в Нов български университет“

14.30-14.50 - Иванка Митовска, Началник РС Пловдив "Мониторинг и финансово управление" в Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" при Министерство на икономиката; Доклад на тема: „Актуални схеми по ОПИК за финансиране на малкия и средния бизнес и в частност на старт ъпи и предстоящи схеми, които се очаква да бъдат обявени до края на 2020 г.“

14.50-15.10 - Камен Стратиев, Представител на Областния информационен център за европейски програми, гр. Пловдив

15.10-15.30 - Ангелина Тодорова, началник на Звено „Координация“ при Фонда на фондовете

15.30-15.45 -How Crowdfunding options can solve the funding issue of startups: a case-by-case mentoring

15.45-16.00 -Силвия Павлова ,,Кой начин за валидиране и финансиране е подходящ за моя стартап: инкубатор, преакселератор, акселератор, crowdfunding, ангел инвеститор, рисков инвеститор?"

16.00-16.15 -Добрина Проданова, председател на УС на Търговско-промишлена камара, Пловдив – презентация на тема: „Услуги и проекти на Камарата в помощ на стартиращите предприемачи от Южен Централен Район “

16.15-16.30 - Милен Иванов, Co-founder and CEO of CEO Angels Club. Презентация на тема: ,,Ангелско Инвестиране"

16.30-16.45 - доц. Йосиф Аврамов, д-р по икономика, член на УС на БТПП и съпредседател на Съвета по иновации при БТПП, Презентация на тема: „Значението на финансовите инструменти във финансовия мениджмънт на старт ъпите и ролята на Съвета по иновации при БТПП за развитието им“

16.45-18.00 -Дискусия и индивидуални консултации с участието на стартъп компании, инвеститори в иновационни и в инвестиционни проекти, студенти и младежи, които желаят да открият свои стартъпи

Регистрирайте се за участие в 
Digital Summit

Участието във всяка една от конференциите е на стойност 50 лв. Регистрацията Ви запазва място в Premium зоната.

Посочените цени не включват ДДС.

Повече информация можете да получите след като се запознаете с Условията за участие.

Регистрация

Изберете конференция:
23.09.2019 г.
24.09.2019 г.
25.09.2019 г.
26.09.2019 г.
27.09.2019 г.
28.09.2019 г.
Запази premium място:

За контакти с нас

  • office@imgbulgaria.com
  • +359 899 949 565