[About Conference]

В Международната конференция за иновации в земеделието, храните и биологичните системи в дигиталната ера можете да изпитате и оформите дигиталното бъдеще на устойчивото земеделие. Лектори ще бъдат опитни професионалисти в бранша, фермери и собственици на бизнес, които успешно са внедрили нови производствени технологии.

Обсъдете с експерти от селското стопанство и лидери от икономиката дигиталните технологии за по-добро отношение към животните, за защита на климата и устойчивост. Сега е време да работим за дигитален прогрес!

Независимо от това, дигиталното бъдеще в земеделието е в началото си и новите технологии и тенденции носят голям потенциал за цялата верига.

[Our Timetable]

Coming soon!

[Our Timetable]

The organizers reserve the right to change the program!

Coming soon!

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

[Choose a Ticket]

One Ticket | 15 Top virtual tech conferences | Global Know-how | Join us now!

DiTech Expo

Free
Expo Zone Only
  • The ticket is valid only for the Expo Zone
Register

Early bird

40
48 лв. с ДДС

  • От: 01.01.2022
  • До: 31.07.2022
Get a Ticket

Regular

80
96 лв. с ДДС

  • От: 01.08.2022
  • До: 31.10.2022
Get a Ticket

Late

160
192 лв. с ДДС

  • От: 01.11.2022
  • До: 06.11.2022
Get a Ticket

Keystone Sponsor

Diamond Sponsor