[About Conference]

International Conference on Digital Health има за цел да събере водещи академични учени, и изследователи, за да обменят и споделят своя опит и резултати от изследванията по всички аспекти на дигиталното здраве Тя също така ще предостави водеща интердисциплинарна платформа на професионалисти, практикуващи и преподаватели, за да представят и обсъдят най-новите иновации, тенденции и опасения, както и най-често срещаните практически предизвикателства и решения, приети в областта на дигиталнот здраве и здравните технологии.

Фокусът на конференцията е върху:

  • Как да създадем по-устойчив модел на здравеопазване за в бъдеще, благодарение на технологиите и дигиталните технологии
  • Използването на технология за подобряване на реалния поглед върху пациентите
  • Прилагане на дигитални здравни стратегии в здравните организации

[Our Timetable]

Coming soon!

[Our Timetable]

The organizers reserve the right to change the program!

Coming soon!

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

[Choose a Ticket]

One Ticket | 15 Top virtual tech conferences | Global Know-how | Join us now!

DiTech Expo

Free
Expo Zone Only
  • The ticket is valid only for the Expo Zone
Register

Early bird

40
48 лв. с ДДС

  • От: 01.01.2022
  • До: 31.07.2022
Get a Ticket

Regular

80
96 лв. с ДДС

  • От: 01.08.2022
  • До: 31.10.2022
Get a Ticket

Late

160
192 лв. с ДДС

  • От: 01.11.2022
  • До: 06.11.2022
Get a Ticket

Keystone Sponsor

Diamond Sponsor