За конференцията

International Conference on Digital Health има за цел да събере водещи академични учени, и изследователи, за да обменят и споделят своя опит и резултати от изследванията по всички аспекти на дигиталното здраве Тя също така ще предостави водеща интердисциплинарна платформа на професионалисти, практикуващи и преподаватели, за да представят и обсъдят най-новите иновации, тенденции и опасения, както и най-често срещаните практически предизвикателства и решения, приети в областта на дигиталнот здраве и здравните технологии.

Фокусът на конференцията е върху:

  • Как да създадем по-устойчив модел на здравеопазване за в бъдеще, благодарение на технологиите и дигиталните технологии
  • Използването на технология за подобряване на реалния поглед върху пациентите
  • Прилагане на дигитални здравни стратегии в здравните организации

Лектори

Nuoya Chen

HEART-ITN Project
Marie Curie Fellow

Sana Bouyahia

Digital Pharma Lab
Partnership manager

Marta Denkiewicz

Panacea Digital
UX Consultant

Marco R. Majer

5-HT Digital Hub Chemistry & Health
Strategy & Ecosystems

Sergey Jakimov

Longenesis Ltd
CEO

Jelena Milentijević

Digital Plus,
CEO & Founder

David Kwo

PeopleSource
EPR Consultant and Researcher

dr. Ismail Sayeed

ViOS, Inc
Founder CEO

Khalid Ghaloua Adine

Etisalat
Head of Digital Health Industry

Falko Schmidt

University of Gothenburg
Researcher

Програма

Четвъртък 24 юни 2021

VIDEO STREAM

9.30 – Ранно сутрешно предложение

От 21 до 26 юни по време на Bulgarian Digital Week 2021 ще се проведе Education & Career Fair, който включва две паралелни събития:
Панаир на образованието – тук желаещите да продължат образованието си могат да получат информация директно от самите университеи и учебни заведения.
Панаир на кариерата – тук участниците ще се запознаят с водещите технологични фирми в България и да оценят възможностите за кариерно развитие.

10.00
Why emotion based marketing sells best on social media? 
Jelena Milentijević – Serbia
10.11
Accelerating clinical research
Sergey Jakimov – Latvia
10.20
AI and Healthcare 
Nuoya Chen – Netherlands
10.35
Where are the PharmaTech unicorns around the world?
Sana Bouyahia – France
10.50
5 principles for creating health apps people love 
Marta Denkiewicz – United
Kingdom
11.05
Successful engagement with tech startups 
Marco R. Majer – Germany

11.20 - 11.35 Виртуална кафе пауза

11.35
Electronic Patient Record Systems in the UK
David Kwo – United Kingdom
12.08
Healthcare UX – Using domain expertise in creating the right value for healthtech startups
Ismail Sayeed – Bangladesh
12.28
Accelerating Digital Transformation in Healthcare: A response to Covid-19
Khalid Ghaloua Adine –
United Arab Emirates
12.43 
Biotechnology and AI
Falko Schmidt – Sweden

14.20 - Край на конференцията

Избери билет

Един билет | 14 Топ виртуални технологични конференции | Глобален кnow-how | Присъедини се сега!

EXPO

FREE
EXPO Zone only

Free ticket

This ticket is valid only for the EXPO ZONE!
get a ticket

Early bird

40
48 BGN incl. VAT

Register

from: 01.12.2020
to: 28.02.2021
buy a ticket

Regular

80
96 BGN incl. VAT

Register

from: 01.03.2021
to: 10.06.2021
buy a ticket

Late

160
192 BGN incl. VAT

Register

from: 11.06.2021
to: 20.06.2021
buy a ticket