bdw-slider-logistics

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT & FULFILLMENT SOLUTIONS will bring together the best of businesses, Global Chief Supply Chain Officers, Head of Logistics, Chief Digital Officers & Vice Presidents, from leading Industries. A leadership focused platform designed around improving supply chain, logistics and procurement strategy across the globe.
The Conference is pressed on achieving innovation, maximizing supply chain profitability and increasing visibility and flexibility to mitigate risk.
Turn your vision into action at Supply Chain Management & Fulfillment Solutions where chief supply chain officers and their leadership teams gain a strategic view of the trends disrupting their business. Through collaboration with experts, thought leaders, industry peers and solution providers, you’ll explore new ways to approach your most critical challenges and achieve greater impact as a leader.

 

 

Lecturers

There are no lecturers

No matter how slow you move, as long as you do not stop. - Confucius

Program of the conference

ВремеТеми/Лектори
9.00 - 9.45 РЕГИСТРАЦИЯ
9.45 - 10.00 ОТКРИВАНЕ
10.00 - 10.30 Електронната търговия – най-перспективния сегмент от логистиката за инвестиране в 2019-2020 г./Максим Гасумянц/
10.30 - 11.30Неограничена логистика. Дигитални решения при управление на логистиката./Радослав Крумов/
3PL и 4PL управление на логистиката и веригата на доставките. Развитие на бранша в България/Паско Пасков/
Интелигентен транспорт за по-ефективна верига на доставките. Как флийт мениджмънт системата може да осигури ефективна верига на доставки ?/Тодор Желков/
11.30-12.00 НЕТУЪРКИНГ
12.00-13.00Онлайн търговията днес. Логистика без граници. /Моника Митева/
Last Mile Delivery. Доставки последна миля – предизвикателства за бизнеса и потенциални решения. /Цвета Братанова/
Бързо вземане на бизнес решения, базирано на актуални и подробни данни./Веселин Георгиев/
Цялостна логистика на онлайн магазини./Даниел Титюков/
13.00-14.00 НЕТУЪРКИНГ
14.00-14.30Стойността на доверието при партньорство с фулфилмънт център/Милена Рамчева/
14.30-15.00Логистичните предизвикателства на онлайн търговците при продажби на няколко пазара/Светлозар Димитров/
15.00-15.30Другата гледна точка: защо фулфилмънт центровете са полезни дори и за дигиталните агенции?/Христо Радичев/
15.30-16.00 НЕТУЪРКИНГ
16.00-17.00ДИСКУСИЯ.,,Ползите от фулфилмънта за моята фирма''./Милена Рамчева, Светлозар Димитров, Христо Радичев/
17.00-17.30 НЕТУЪРКИНГ

Premium registration for Digital Summit

Participation in each of the conferences is worth 50 BGN. Registration keeps your seat in the Premium area.

 

Prices are exclusive of VAT

For more information read the Participation terms and conditions 

Registration

Select a conference:
23.09.2019 г.
24.09.2019 г.
25.09.2019 г.
26.09.2019 г.
27.09.2019 г.
28.09.2019 г.
Book a premium spot:

Contact us