Включва 13 тематични конференции, кръгли маси, дискусии, презентации и работни срещи.

Участието в конференциите е БЕЗПЛАТНО след предварителна регистрация до 10.09.2019

Станете лектор

Ако имате практически опит,интересна тема или изследване и искате да ги споделите, можете да кандидатствате за лектор, като попълните информацията в приложената таблица.