Официален спонсор на конференцията
PR & КОМУНИКАЦИИ
За конференцията

Международната конференция за киберсигурност и защита е събитие за информационна сигурност, включващо изчерпателна конферентна програма, представяща най-подходящата информация, дигитални решения и продукти. 

Конференцията има за цел да осигури платформа за обмен на идеи, концепции, перспективи и мнения по разнородни проблеми в екосистемата на киберпространството. А също и да изследва и анализира нововъзникващите тенденции в киберправата, киберпрестъпността и киберсигурността в днешно време. 

Събитието ще бъде прекрасна възможност за среща с най-добрите специалисти в киберсредите, дискусии и дебати по критични въпроси, свързани с кибер културата днешно време. 

Лектори

Ясен Танев

Zucchetti Bulgaria./ CMO

Красимир Коцев

SoCyber/ CEO

Деян Благоев

Bulbera / BDM

Живко Павлов

GDP Ltd/CEO

Диана Хаджиева

IQ Security/Legal Advisor and Data Privacy Professional

Мариета Гечева

Асоциация Родители / Психолог

Кирил Григоров

CyberOne ltd./ General Manager

Доника Боримечкова

Асоциация Родители / Психолог

Георги Апостолов

Координатор на Националния център за безопасен интернет

Пеньо Георгиев

Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски"./ Главен асистент доктор по Информатика

Владимир Димитров

ГДБОП/ Началник отдел "Киберпрестъпност"

Антон Пулийски

ETIC - Emerging Technologies Integration Cluster / Chairman of the Management Board

Светлин Илиев

Bulgarian Cybersecurity Association./ Chairman

Александра Цветкова

LIBRe Foundation (Bulgaria)./ Director

Светлозар Каранешев

Risk Culture Lab / Founder

Йордан Василев

VEEM CONSULT JSC.

Станимир Пенелов

Cyber Services Ltd ./ Chairman

Програма

Понеделник 21 юни 2021

9.30 – Ранно сутрешно предложение

От 21 до 26 юни по време на Bulgarian Digital Week 2021 ще се проведе Education & Career Fair, който включва две паралелни събития:
Панаир на образованието – тук желаещите да продължат образованието си могат да получат информация директно от самите университеи и учебни заведения.
Панаир на кариерата – тук участниците ще се запознаят с водещите технологични фирми в България и да оценят възможностите за кариерно развитие.

10.00 – 11.30
Панел 1:  Киберзаплахи: глобализация, тенденции и прогнози
Модератор:гл. ас. д-р Пеньо Георгиев
 Лектори:
Светлин Илиев – ,,Тенденции и рискове при киберзаплахите“
Инж. Йордан Василев – ,,Приложими ли са ISO стандартите в киберсигурността?“
Кирил Григоров – ,,Застраховането като инструмент за управление на риска в киберсигурността.“
Красимир Коцев – ,, Кибер заплахи в умните градове (5G – възможност за нови вектори на атака).
Владимир Димитров (ГДБОП) – ,,Обзор на в киберпрестъпността“
11.45 – 13.15
Панел 2: Стратегии за киберсигурност
Модератор:  гл. ас. д-р Пеньо Георгиев
 Лектори:
Антон Пулийски – ,,Цялостен холистичен подход за интегриране употребата на нови технологии с традиционните принципи на киберсигурността“
Александра Цветкова – ,,Предизвикателства пред киберсигурността при веригите на доставки, използващи системи с изкуствен интелект“
Ясен Танев – ,,Две години по-късно (основи на стратегията) „
Живко Павлов – ,,Мерките които трябва да предприемем веднага?“
Владимир Димитров (ГДБОП) – Дискусия
13.30 – 15.00
Панел 3: Как повлия дистанционното обучение (ДО) върху безопасността на децата онлайн
Модератор:  Ясен Танев
Лектори: 
Георги Апостолов  – Тенденции в сексуалните посегателства срещу деца онлайн в условията на ДО
Доника Боримечкова – Промени в онлайн поведението на децата
Мариета Гечева – Промени в дигиталните умения на учители и родители.
Деян Благоев – Дискусия
Владимир Димитров (ГДБОП) – Дискусия
 15.15 – 16.45
Панел 4:  Правни аспекти на киберсигурността
Модератор: Диана Хаджиева
 Лектори:
Диана Хаджиева – ,,Правни аспекти на киберсигурността“
Живко Павлов – ,,Основни моменти в законодателството за киберсигурност „
Станимир Пенелов – ,,Практическо приложение на нормативните изисквания на НАРЕДБА за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност „
Светлозар Каранешев – ,,Ролята на човешкия фактор при изграждането и прилагането на ефективна рамка на киберсигурност на организациите“
Владимир Димитров (ГДБОП) -Дискусия